Blog Image

Trädgårdsnytt

trädgårdsvisning onsd 22/8

Trädgårdsaktiviteter Posted on Mon, August 20, 2012 20:12:36

Till Margit o Inga-Maj.

Sväng in till Åbyn från E4,ta till höger över bron som går över E4. Sväng höger igen och kör över älven, tag vänster mot Källbomark och stanna vid andra huset på vänster sida.

Välkommen.snöskottning

Trädgårdsaktiviteter Posted on Tue, February 07, 2012 20:35:43

Idag blevdet inte så mycket snöskottning, skönt.