Inför morgondagens resa
så har 2 st hoppat av, med andra ord så är 2 platser över.

Priset är 300:- / st

Lördag 9 augusti Vår
egen trädgårdsresa som i år går norrut! Mer info i bladet.

Hela Dagen Anmälan till
Marion senast 9/8 på 070-366 29 82. Anmäl dig . Start från Frostkåge kl: 07,30,
Byske 08,00,

/ Tomas