BYCOBACT
30 GÖDSLINGSRÅD

Doseringsanvisningar

BYCOBACT
30 för grönytor, träd och buskar

Mängd
outspädd BYCOBACT / gödsling 1)

Växtslag

Gödselperiod

Mängd
BYCOBACT / gödsling

Övrigt

Gräs
parkytor

1
gång / månad

5
– 10 liter / 100 m2

Tidig
vår den större mängden

Fotbollsplaner


våren

10
– 15 liter / 100 m2

ytor
utsatta för hårt slitage och eller

under
säsong (var 3:e v)

5
– 10 liter / 100 m2

kompaktering
den större mängden

Fotbollsplaner
jordförbättring

2-3
ggr / säsong

5
– 10 liter / 100 m2

Nyetablering
av park-

2
ggr / säsong (vår-sommar)

0,2
liter / m2

1:a
o 2:a året 0,5 – 1 liter/ träd

och
alléträd

fom
3:e året 1 – 2 liter / träd

Bär
och prydnadsbuskar

vår
och sommar

0,2
liter m2

0,2
– 1liter / buske efter storlek

1)
BYCOBACT 30 blandas med vatten före utspridning.

1
– 3 liter BYCOBACT 30 / 10 liter vatten, (10-30% blandning)

BYCOBACT
30 för blommor i rabatter och planteringskärl

Mängd
BYCOBACT-lösning innehållande 50 ml BYCOBACT / liter vatten (=
0,5 liter BYCOBACT 10 / liter vatten)

Växtslag

Gödslingsperiod

Mängd
BYCOBACT blandn

Övrigt

Blomsterrabatter

grundgödsling på
våren

2
– 3 liter / m2

nyanläggning
1 – 2 v före eller

2
– 3 ggr under sommaren

1
– 2 liter / m2

efter
plantering

Blommor
i lådor och krukor

2
v efter utplantering

0,5
dl / liter odlingsvolym

uttorkade
blommlådor vattnas med

utomhus

1
gång / månad

rent
vatten före el efter gödsling

alt.
halv dos 2ggr / månad

BYCOBACT
30 för krukväxter inomhus och för uppdragning av plantor i
växthus

Mängd
BYCOBACT-lösning innehållande 10 ml BYCOBACT 30 / liter
vatten (= 1dl BYCOBACT / 10 liter vatten)

Växtslag

Gödslingsperiod

Gödslingsintervall

Övrigt